BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

LỐI DUYÊN VƯỜN TRỜI

Vườn duyên bao giờ cũng biết cách dẫn dắt những vị tao nhân của mình đến nơi tự tình cần chiêm nghiệm.Và khoảng đệm...