Quy trình thiết kế

Nhu cầu, sở thích , phong thủy vv… Tham khảo các phong cách thiết kế. Trao đổi cách thức làm việc.
Quý khách hàng đọc kỹ và cân nhắc , vui lòng không chỉnh sửa nội dung hợp đồng
Phương án mặt bằng, mặt đứng. Thuyết minh ý tưởng thiết kế Phối cảnh 3d ngọai thất
Phương án mặt bằng, mặt đứng. Thuyết minh ý tưởng thiết kế Phối cảnh 3d ngọai thất
Tất cả các thành phần hồ sơ theo TCTK Việt Nam
Bàn giao cho khách hàng 3 bộ hồ sơ, 1 bộ gốc và 2 bộ photocopy


choose your plan

Bandwidth per month

Bandwidth per month

Bandwidth per month

Bandwidth per month

E-mail accounts

MySql databases

24h support

24h support

24h support

24h support

24h support

24h support

Your Text

1.GÓI CHUYÊN NGHIỆP

120.000đ

/m2

Thời gian thiết kế: 2 tuần làm việc

Hồ sơ xin phép xây dựng

Hồ sơ kiến trúc

Hồ sơ chi tiết cấu tạo

Hồ sơ bố trí vật dụng

Hồ sơ kết cấu

Hồ sơ thiết kế kĩ thuật m&e

Tư vấn chọn lựa vật liệu và vật dụng nội thất trong quá trình xây dựng

Dự toán chi phí xây dựng

Giám sát tác giả* Đơn giá áp dụng với diện tích trên 250 m2 

2.GÓI CAO CẤP

200.000đ

/m2

Thời gian thiết kế: 4 tuần làm việc

Hồ sơ xin phép xây dựng

Hồ sơ kiến trúc

Hồ sơ chi tiết cấu tạo

Hồ sơ bố trí vật dụng

Hồ sơ nội thất

Hồ sơ nội thất triển khai

Hồ sơ kết cấu

Hồ sơ thiết kế kĩ thuật m&e

Tư vấn chọn lựa vật liệu và vật dụng nội thất trong quá trình xây dựng

Dự toán chi phí xây dựng

Giám sát tác giả

* Đơn giá áp dụng với diện tích trên 250 m2